Strategie firm, deklaracje wartości, raporty i prezentacje wewnętrzne

Większość prac z zakresu komunikacji wewnętrznej, które realizujemy, ma charakter poufny, dlatego nie znajdziesz ich na naszej stronie www.

Na poważnie podchodzimy do procedur zachowania tajności powierzanych nam dokumentów.

Zlecając nam opracowanie graficzne materiałów wewnętrznych Twojej firmy, zachowasz pełną kontrolę nad ich rozpowszechnianiem i wykorzystaniem.

 

Jak dbamy o poufność?

  • nie zlecamy nic „na zewnątrz”
  • prace poufne przechowujemy w wydzielonej przestrzeni dyskowej serwera z dostępem wyłącznie dla pracowników realizujących dany projekt
  • materiały drukowane (korekty, proofy) po wykorzystaniu niszczymy w niszczarce
  • jesteśmy otwarci na wdrożenie dodatkowych procedur poufności wymaganych w Twojej firmie

 

W szczególności projektujemy:

  • strategie firm
  • deklaracje misji, wizji i wartości
  • instrukcje wewnętrzne
  • raporty okresowe