Open Home News

Na zlecenie Grupy Open Finance przygotowaliśmy kwartalnik pracowników spółek Grupy. Jego celem jest informowanie zespołu o bieżących wydarzeniach w Grupie.

 

Zakres naszych prac:

  • skład kolejnych wydań w layoucie dostarczonym przez Klienta
  • korekta językowa
  • opracowanie wykresów i schematów
  • przygotowanie do druku
  • druk offsetowy
  • kolportaż