Połączyła nas czasza spadochronu i esprit de corps, Krzysztof Witulski

To unikatowa na rynku albumowa publikacja dotycząca historii i legendy Czerwonych Beretów. Na tę pozycję składa się 28 wywiadów, które Krzysztof Witulski przeprowadził z osobami, które w różnych korpusach, na różnych stanowiskach i w różnych okresach służyły w 6 Pomorskiej Dywizji Powietrznodesantowej i jej sukcesorkach (6PBPD, 6 BDSz, 6BPD).

Książka ta na blisko 500 stronach formatu A4 zawiera ponad tysiąc archiwalnych i aktualnych fotografii.

Nasza praca:

  • projekt layoutu wnętrza albumu
  • projekt okładki albumu
  • skład wnętrza książki
  • korekcja barwna fotografii, w tym archiwalnych
  • przygotowanie do druku